Đèn dầu điện tử pin sạc (3 LED)Đèn dầu điện tử pin sạc (3 LED)Đèn dầu điện tử pin sạc (3 LED)Đèn dầu điện tử pin sạc (3 LED)Đèn dầu điện tử pin sạc (3 LED)Đèn dầu điện tử pin sạc (3 LED)
Giá đại lý 48.000đ
Đèn dầu điện tử có cảm biến thổi để tắt/mở.
Sử dụng pin sạc với 10h-50h cho 1 lần sạc.

Thích và Chia sẻ để lưu trang
Nội dung Giới Thiệu đang được cập nhật.

Sản phẩm liên quan

Đèn dầu điện tử pin sạc (3 LED) Đèn dầu điện tử pin sạc (3 LED)
5 out of 5 based on 179 user ratings